1ng Kumperensiya ng mga Gradwadong Mag-aaral sa Pamantasang De La Salle

Kauna-unahang Kumperensiya

ng mga Gradwadong Mag-aaral sa Pamantasang De La Salle

Departamento ng Filipino at Emergent Research Center on Language, Media and Culture

Kolehiyo ng Malalayang Sining

Hunyo 26-27, 2009

 

PANAWAGAN SA MGA ABSTRAK

 

Kaisipang Filipino sa Iba’t Ibang Disiplina

sa Loob at Labas ng Bansa

 

Sa loob ng humigit-kumulang limang dekada matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, umusbong at lumakas ang pagsasaFilipino (indigenization) ng ating kaalaman at kaisipan. Nakilala sa loob ng panahong ito ang kategorisasyon o katawagan sa mga disiplinang nakakabit sa konsepto at praktika ng pagkataong Filipino at pagkabansa tulad ng Pilosopiyang Filipino, Sikolohiyang Pilipino, Bagong Kasaysayan, Panitikang Pambansa, Pilipinolohiya, at Aghamtao.

 

Sa kasalukuyan, ano ang mga nananatili at mga bagong diskurso, pag-aaral at debate sa loob at labas ng bansa tungkol sa pag-inog ng kaisipang Filipino? Paano ito inuunawa ng mga kasalukuyang gradwadong mag-aaral at mga kinikilalang iskolar mula sa iba’t ibang disiplina?

 

Layunin ng kumperensiyang ito na suriin at usisain ng mga gradwadong mag-aaral ang rasyonal/teoretikal na pundasyon o pilosopiya, metodolohiya, debate at mga isyung nakapaloob sa iba’t ibang disiplinang nabanggit at kung paano rin ang mga disiplinang ito tumatawid sa inter/multidisiplinaryong usapin at pag-aaral. Lilinawin din sa kumperensiyang ito ang direksyong tinatahak ngayon ng kaisipang Filipino sa gitna ng umaatikabong diskurso sa at problematikong kalagayan ng orientalismo, globalisasyon, pandaigdigang ekonomiya, at marami pang iba. Hangad ng kumperensiyang ito na magdayalogo, magpalitang-kuro, magbahaginan ng kaalaman at karanasan ang mga kinikilalang iskolar at mga gradwadong mag-aaral sa iba’t ibang larangan ng Agham Panlipunan, Humanidades at Agham.

 

Bukas ang kumperensiyang ito sa lahat ng gradwadong mag-aaral na kasalukuyang kumukuha ng kanilang M.A./M.S. at Ph.D. (o mga digring katumbas nito) sa anumang larangan sa Agham Panlipunan, Humanidades at Agham. Ang mga bagong nagsipagtapos ng M.A./M.S. at Ph.D. ay maaari ring lumahok sa kumperensiya.

 

Wika ng Kumperensiya:

Filipino at Ingles ang wika ng kumperensiya.

 

Mga Paksa/Panel:

Maaaring talakayin, ikritika o iangkop sa ibang kaugnay na usapin ang susulating papel batay sa mga larangan/paksang ito:

 

 • Pilosopiyang Filipino
 • Sikolohiyang Pilipino
 • Pantayong Pananaw/Bagong Kasaysayan
 • Politika at Pamamahala
 • Panitikan at Kritikang Filipino
 • Mga Sining at Kultura sa bansa
 • Araling Filipino/Pilipinolohiya/Philippine Studies/Filipino Studies
 • Diaspora
 • Media at Kulturang Popular
 • Araling Lokal (Local Studies)
 • Araling Gender (Gender Studies)
 • Pananampalatayang Filipino
 • Agham at Teknolohiya
 • at iba pa (open category)

 

Kailangang magpasa ng abstrak na bubuuin ng di lalagpas sa 300 salita, kompyuterisado at nakasulat ng laktawan (double-spaced) sa short bond paper. Ilagay ang inyong pangalan, kolehiyo/unibersidad na pinapasukan o pinagtapusan, at email/ cellphone/telephone number. Ipadala ang abstrak sa gsc-dlsu@gmail.com

 

Mga Deadline/iskedyul:

Panawagan para sa abstrak – Pebrero 23 – Marso 30, 2009

Deadline ng sabmisyon ng abstrak – Marso 31, 2009

Anunsyo ng mga natanggap na abstrak – April 15, 2009

Deadline ng sabmisyon ng buong papel – Mayo 30, 2009

Kumperensiya – Hunyo 26-27, 2009

 

Detalye sa pagpasa ng buong papel:

Maaaring galing sa term paper, tapos o tinatapos pa lang na tesis o disertasyon; empirikal na pag-aaral o teoretikal na papel ang isumite. Ang buong papel ay dapat na nasusulat sa Filipino o Ingles, di pa nalilimbag, binubuo ng di hihigit sa 8,000 salita, kompyuterisado at nakasulat ng laktawan (double-spaced) sa short bond paper.

 

Gamitin ang MLA Style para sa pagsipi at pagsulat ng sanggunian. Tingnan ang website na http://library.osu.edu/sites/guides/mlagd.php  para sa paggamit ng MLA.  

 

Pagpapatala:

Ang lahat ng magbabasa ng papel at dadalo sa kumperensiya’y kailangang magpatala. May bayad na PhP500 para sa dalawang araw na pagkain (tanghalian, merienda sa umaga at hapon) at kit.

 

Pinakamahusay na papel:

Pipili ng sampung pinakamahusay na papel mula sa mga magbabasang gradwadong mag-aaral. Ililimbag ang mga papel na ito sa Malay at Ideya, dalawang kinikilalang internasyonal na abstracted, refereed journal na nakabase sa Pamantasang De La Salle.

 

Tingnan sa http://www.philjol.info/index.php/MALAY at

http://www.philjol.info/index.php/IDEYA ang dalawang journal.

 

Impormasyon:

Para sa iba pang katunungan, makipag-ugnayan kina:

 

Dr. Rhod V. Nuncio

Convenor

rhodnuncio@gmail.com

5244611 loc. 509

 

Dr. Feorillo P.A. Demeterio III

Co-convenor

feorillodemeterio@gmail.com

 

 

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s